Home E mobilnost VOLKSWAGEN BACA SVE KARTE NA “STRUJU” – ULAŽE 60 MILIJARDI EURA