Home E mobilnost KOLIKO SE SMANJUJE DOMET ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA ZIMI?