Home Me-specijal ZA PROJEKAT SOLARI SE ZADUŽUJU KOD IRF-a ILI KONZORCIJUMA  STRANIH BANAKA