Home Me-specijal EPCG NET BUDVA 2024: ENERGETSKA TRANZICIJA POVEĆALA INTERESOVANJE ZA ENERGETIKU