Home Električna energija PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA EPCG, MILUTIN ĐUKANOVIĆ, U UPRAVNOM ODBORU SAVEZA ENERGETIČARA