Home Električna energija PAD IZVOZA ELEKTRIČNE ENERGIJE U RUMUNIJI ZA 40% U PRVIH DEVET MJESECI