Home Električna energija POČETAK ENERGETSKE TRANZICIJE: SOLARNI PANELI ZA DOMAĆINSTVA I PRIVREDU