Home Obnovljivi izvori energijeHidroenergija ELEKTROPRIVREDA BiH U 2021. ULAŽE 250 MILIONA EURA U PROJEKTE – U PLANU PRIPREMA ZA VJETROELEKTRANU PODVELEŽJE 2 I SOLARNU ELEKTRANU