Home Električna energija CRNA GORA 17. APRILA PROIZVELA NAJVIŠE STRUJE IZ VJETRA U EVROPI