Home Električna energija U VODAMA VELIKE BRITANIJE GRADI SE NAJVEĆA VJETROELEKTRANA NA MORU