Home Električna energija NUKLEARNA ELEKTRANA ZATVORENA ZBOG VISOKE TEMPERATURE