Home Električna energija STOPIRANA IZGRADNJA MHE „SLATINA“ U KOLAŠINU I BUDUĆIH NOVIH MALIH HIDROELEKTRANA