Home Električna energija PREMIJER MARKOVIĆ: CRNA GORA JE POSTALA ENERGETSKO ČVORIŠTE JUGOISTOČNE EVROPE