Home Me-specijal PLJEVALJSKI RUDARI OSTVARILI 1,6 MILlONA EURA DOBITI U PRVOM POLUGOĐU GODINE