Home Električna energija NAGRADE ZA 300 POTROŠAČA, ČLANOVA ZLATNOG TIMA