Home Električna energija GUBICI NA ISTORIJSKOM MINIMUMU