Home Obnovljivi izvori energijeHidroenergija VLADA CRNE GORE RASKIDA UGOVORE ZA IZGRADNJU TRI MALE HIDROELEKTRANE