Home Me-specijal VJEŠTAK OSLOBODIO EPCG ZA POMOR RIBE