Home Električna energija USVOJENA INFORMACIJA O USPOSTAVLJANJU ORGANIZOVANOG DAN-UNAPRIJED TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE