Home Obnovljivi izvori energijeTermoenergija TERMOELEKTRANE KAO BATERIJE – MAŠINSKI FAKULTET U BEOGRADU RADI NA INOVATIVNOM ENERGETSKOM RJEŠENJU