Home Električna energija SLOVENIJA OVOG MJESECA DIJELI 30 MILIONA EURA SUBVENCIJA ZA OIE