Home Električna energija SKUPŠTINA AKCIONARA IZABRALA NOVI ODBOR EPCG, ĐUKANOVIĆ PREDSJEDNIK