Home Električna energija RS DODIJELILA EFT-u KONCESIJU ZA SOLARNU ELEKTRANU U BILEĆI