Home Električna energija PLUTAJUĆA SOLARNA ELEKTRANA NA SLANOM JEZERU