Home Električna energija OIE ZAGOSPODARILI EVROPOM, U SAD-u SVE VIŠE NOVIH KAPACITETA