Home Ugalj, nafta i gas NJEMAČKA VLADA OGRANIČAVA CIJENE GASA – PREUZELI DUG OD 200 MILIJARDI EURA KAKO BI ZAŠTITILI DOMAĆINSTVA I POTROŠAČE