Home Električna energija NAJVEĆI VJETROPARK U BUGARSKOJ PROIZVEO 291,24 GWh U 2019.GODINI