Home Električna energija 2019 – NAJBOLJA SOLARNA GODINA U EU