Home Obnovljivi izvori energijeBiomasa JAKA POLITIČKA VOLJA I PRISTUP EVROPSKOM TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE – GLAVNI POKRETAČI INTEGRACIJE OIE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA