Home Ugalj, nafta i gas JAČA STRAH OD ‘NEZAMISIVO VISOKE CIJENE NAFTE’