Home Ugalj, nafta i gas EVROPSKA INVESTICIONA BANKA OD 2021. NE FINANSIRA NAFTU, GAS I UGALJ