Home Električna energija EPCG JE TREBALO DA GRADI VE „KRNOVO“