Home Električna energija ALBANIJA MIJENJA SE PROCEDURA NABAVKE ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA POKRIVANJE GUBITAKA U PRENOSNOJ MREŽI