Home Energetska efikasnost ALBANIJA KUPUJE ELEKTRIČNU ENERGIJU OD PLUTAJUĆEG PV POSTROJENJA