Home Električna energija U CRNOJ GORI ĆE SE GRADITI DUPLO VEĆA SOLARNA ELEKTRANA