Home Električna energija SRBIJA: SKUPLJA STRUJA – CIJENA NAJNIŽA KAO I PROSJEČNA PLATA