Home Električna energija RUMUNIJA ČINI PRVE KORAKE KA LIBERALIZACIJI ENERGETSKOG TRŽIŠTA