Home Električna energija OTKRIVEN UZROK PADA FREKVENCIJE U ELEKTROMREŽI EVROPE