Home Ugalj, nafta i gas OŠTEĆENJA NA GASOVODIMA SJEVERNI TOK 1 I 2