Home Ugalj, nafta i gas NOVAK: REZERVE NAFTE TRAJAĆE 30 GODINA, REZERVE GASA 50