Home Ugalj, nafta i gas KOMPANIJA ENERGEAN OTKRILA GAS U PODMORJU IZRAELA