Home Me-specijal IZGRAĐENO JE 578 SOLARNIH ELEKTRANA KOD DOMAĆINSTAVA