Home Me-specijal IZABRAN NOVI ODBOR DIREKTORA RUDNIKA UGLJA PLJEVLJA, PREDSJEDNIK BOJAN KRVAVAC