Home Električna energija INVESTICIJE U OIE ĆE 2021. PRVI PUT BITI VEĆE NEGO ZA NAFTU I GAS