Home Električna energija GUBICI EL. ENERGIJE U EVROPI BILI U RASPONU IZMEĐU 2,5 I 11% U 2018. GODINI