Home Električna energija EVROPSKI ENERGETSKI SISTEM OTPORAN NA KRIZU