Home Električna energija EPS DO 2027. INVESTIRA 4,6 MILIJARDI EURA U HIDROELEKTRANE I OIE 700 MILIONA