Home Energetska efikasnost EK ODOBRILA 3,2 MILIJARDE EURA JAVNE PODRŠKE ZA PROJEKTE IZRADE BATERIJA U SEDAM ZEMALJA