Home Električna energija DOPUNAMA ZAKONA OMOGUĆENA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE