Home Električna energija DOMAĆINSTVA U VELIKOJ BRITANIJI ZARAĐUJU TROŠEĆI ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ OI